Poppenkast

Om het thema van een Bijbelvertelling bij de kinderen te introduceren kun je als inleiding op je Bijbelvertelling  poppenkast spelen of een handpop gebruiken. Hieronder staan verhalen.  Je kunt ze vrij gebruiken. Ieder poppenkastthema  is gelinkt aan een Bijbelverhaal. De thema’s passen echter ook bij andere Bijbelvertellingen.

 1.Poppenkastverhaal bij thema “Ik ben met je ” bij de vertelling van David en Goliath.

Klik op de volgende link.

Poppenkastverhaal bij David en Goliath

2. Poppenkastverhaal bij thema “Ik vergeef je” bij de vertelling van de Onbarmhartige dienstknecht.

Klik op de volgende link.

Poppenkastverhaal bij de onbarmhartige dienstknecht

3. Poppenkastverhaal bij thema “Ik zorg voor je ” bij de vertelling van Elia bij de beek Krith.

Klik op de volgende link.

Poppenkastverhaal bij Elia bij de beek Krith

4. Poppenkastverhaal bij thema “Ik help je” bij de vertelling van de hoofdman uit Kapernaüm.

Klik op de volgende link.

Poppenkastverhaal bij hoofdman te Kapernaüm

5. Poppenkastverhaal bij thema “Ik hoor je ” bij de vertelling van Paulus en Silas in de gevangenis.

Klik op de volgende link.

Poppenkastverhaal bij Paulus en Silas in de gevangenis

6. Poppenkastverhaal bij thema “Ik wijs jou de weg” bij de vertelling van de Wijzen uit het oosten.

Klik op de volgende link.

Poppenkastverhaal bij Wijzen uit het oosten

7.  Poppenkastverhaal bij thema “Ik geef wat je nodig hebt ” bij de vertelling van de Wonderbare spijziging.

Klik op de volgende link.

Poppenkastverhaal bij Wonderbare spijziging

Leave a Reply